رشدینو

با هک رشد از رقبایتان پیشی بگیرید

رشدینو

قدم چهارم هک رشد : چرخه را ببندید و بهبود دهید

اگر فرآیندهای هک رشد با چیزی شروع شود که خارج از حیطه کاری بازاریابان سنتی است یعنی توسعه محصول پس می‌بایست با نتیجه ای جز کار بازاریاب های قدیمی تمام شود.مطلبی که من در طول سالیانی که بازاریاب سنتی در حوزه فشن و چاپ بودم فهمیدن این بود که کار ایشان این است که سرنخ های فروش را گرفته و آنها را تبدیل به مشتریان بالقوه کنند این کار شخصی دیگر است که از آنجا به بعد با آنها ادامه دهد