13


رویداد برگزار شده

24


استارتاپ معرفی شده

730


مخاطبین در رویداد

قدم به قدم تا معرفی استارتاپ

ما برای انتخاب استارتاپ ها دقت زیادی به خرج می دهیم
اگر استارتاپ و یا بازی ای شامل دو شرط زیر باشد برای ورود به رویداد رشدینو مناسب می باشد :
 1. شرط درآمد : درآمد ناخالص به دست آمده بیش از 100 میلیون تومان در کمتر از دوسال باشد
 2. شرط تعداد کاربر : تعداد کاربران اپلیکیشن حداقل 100 هزار نصب فعال باشد .

 • ۱

  شروع به کار

  ما برای شروع کار لیستی مجموع از همه ی نامزدها و دلیل ورود به رویداد فراهم می کنیم تا انتخاب هایی که برای رویداد بعدی داریم مشخص باشد

 • ۲

  انتخاب یک بازی یک استارتاپ

  در مرحله بعدی یک استارتاپ و یک بازی انتخاب می شود و با موسسین و یا مدیران آن تماس گرفته می شود

 • ۳

  پیش رویداد

  تیم رسانه ای رشدینو (سه ماهی) به سراغ این دو شرکت رفته و گزارشی تصویری از آنها می گیرند

 • ۴

  شروع رویداد

  مجری رویداد آقای امیرحسین ثقه الاسلامی با مهمان ها قبل از رویداد گپ و گفت می زند تا اصطلاحا یخ آنها بشکند
  و بعد از آن سعی می کند راز رشد آنها را برملا سازد