رشدینو

با هک رشد از رقبایتان پیشی بگیرید

رشدینو

قدم سوم هک رشد: ویروسی شوید

این جمله رو توی هزاران جلسه شنیده اید و مشتریا خیلی دوسش دارند : «ما می خواهیم که ویروسی بشه و مردم آن را منتشر کنند»

همه این را می خواهند .این کار سهل ممتنع است .

هکر رشد اینگونه جواب می دهد :خوب چرا مشتریان باید این کار رو انجام دهند؟

آیا پخش کردن محتوا رو براشون راحت کردیم؟ آیا اصلا محصول ارزش صحبت کردن درباره اش  رو داره؟