رشدینو

با هک رشد از رقبایتان پیشی بگیرید

رشدینو
رشد شرکت Airbnb

داستان هک رشد شرکت AirBnB+ تصاویر

در نوشته های گذشته به فلسفه  هک رشد، تاریخچه آن و تعاریف مرتبط پرداختیم، اما در این قسمت به بررسی یک مثال عملی می پردازیم که در خصوص شرکت AirBNB است. همانطور که میدانید این شرکت به افراد اجازه میدهد تا اتاق خواب اضافه خود را به صورت یک هتل کوچک اداره ادامه مطالب …